Project Luysterrijk

 

Op het Zeeuwse eiland Sint Philipsland realiseert QVO in nauwe samenwerking met de gemeente Tholen een gebiedsontwikkeling met een omvang van ca. 10 hectare, waarbij het voetbalcomplex van V.V. Noad '67 wordt verplaatst, de algemene begraafplaats wordt uitgebreid, en er ruimte komt voor de ontwikkeling van ca. 80 grondgebonden woningen. De procedure die nodig is voor het verkrijgen van de juiste bestemming is opgestart, en de bestemmingswijziging zal volgens planning eind 2016 gerealiseerd kunnen zijn, al kan dit ook later worden, afhankelijk van de zienswijzen die eventueel ingediend worden. Het plan wordt in twee fases ontwikkeld. Fase 1 betreft de bouw van ca. 17 woningen in het gebied tussen Boserf, Luysterlaan en Provinciale weg. De woningen die hier gerealiseerd worden zijn twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. Voor de vrijstaande woningen kan men kiezen voor 1 van de projectwoningen die wij momenteel laten uitwerken, of voor het laten bouwen van een eigen ontwerp. De bouw zal worden uitgevoerd door bouwbedrijf Kleinbouw Techniek BV uit Sint Philipsland (www.kleinbouw-techniek.nl).

Zodra fase 1 goed loopt starten wij met fase 2A, welke het realiseren van een nieuw complex ten behoeve van Noad inhoudt. De vereniging krijgt de beschikking over 2 wedstrijdvelden, een trainingsveld en een moderne, ruime kleedvoorziening en kantine.

Zodra dit gereed is voor gebruik verhuist de voetbalclub en wordt fase 2B opgestart op de plek die hierdoor vrijkomt. Enerzijds wordt de begraafplaats gedeeltelijk uitgebreid op dit terrein, terwijl op de resterende grond ca 60 tot 70 woningen zullen worden gebouwd, verdeeld over een aantal jaren zodat er steeds naar behoefte gebouwd kan worden. Ook het type woning dat gebouwd gaat worden kan worden aangepast aan de vraag. Mocht er bijvoorbeeld zeer veel vraag zijn naar starterswoningen dan kunnen wij hier op inspelen. In het bestemmingsplan, dat ter inzage ligt bij de gemeente Tholen, kunt u meer informatie vinden over welk type waar in het plan gerealiseerd gaat worden.

Zoals eerder aangegeven zijn wij momenteel nog bezig met het uitwerken van de te verkopen woningen, en met de prijsstelling van de kavels in fase 1. Via deze site en via onze facebookpagina kunt u zich op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Ook zullen wij hier te zijner tijd aangeven welke makelaar(s) betrokken zullen zijn bij de verkoop.